Modules

Gewichtsregistatie uit weegschaal.  

Als kweker is het belangrijk van elk vak de juiste gewichtssortering te weten. Dit vergroot de betrouwbaarheid naar de handel toe. Verschillende bedrijven hebben hiervoor een weegbrug aangeschaft.
Bij Dekker Chrysanten hebben ze voor de inhoesmachine van Terra International B.V. een weegbrug geplaatst van Henk Maas Weegschalen B.V. uit Veen. Deze weegt het gewicht van de bos. De inhoesrobot scant de rijpheid van de bos. Op basis van deze twee gegevens worden de bossen op rijpheid én gewicht gesorteerd. De gewichtsregistratie van Henk Maas Weegschalen kunnen ingeladen worden in FlexPlan. Hierdoor is nu ook een gewichtsregistratie per plantvak mogelijk. Deze gewichtsregistratie kan als aparte module van FlexPlan worden aangeschaft.

Arbeidsplanning.

Op basis van de teeltplanning is het mogelijk om met FlexPlan een arbeidsbegroting te maken per periode of per week of per dag. 

Registratie gewasbeschermingsmiddelen per teeltvak. 

Per planting is nu van elke week te zien welke middelen zijn gespoten. Dit maakt het overzichtelijk en eenvoudig om terug te kijken.
Handig ingeval van oplopende insectendruk of ingeval van gewasschade door een bespuiting.